grafik logo

Företaget startades av nuvarande ägaren Stig Nilsson 1983 som redan då hade över 20 års erfarenhet
av olika slags byggnadsverksamhet. Vi har aldrig varit många anställda i företaget, i allmänhet 3-4 st,
ibland 6-7 st. Arbetsuppgifterna varierar men rör huvudsakligen träarbeten, även om betong och puts
kan ingå. Både nybyggnad och reparationsarbete ingår i produktionen.

De senaste c:a 20 åren har en allt större del av uppdragen handlat om restaurering av äldre, kulturellt
värdefulla, hus och kyrkor. Därför har vi skaffat oss en gedigen kunskap om äldre, även medeltida,
träbearbetningskonst. Detta genom att deltaga i seminarier och kurser både i Sverige och Norge samt
även i europeiska samarbetsprojekt. Sedan några år tillbaka deltar företaget även i olika utbildninga
som kompetensresurs och anlitas av länsstyrelser och museer som sakkunnig i olika sammanhang.
Vi utför även olika utredningsuppdrag och undersökningar samt kalkyler åt museer, länsstyrelser,
församlingar och privatpersoner. Därför kan sägas att vår specialitet är restaurering
av äldre byggnader som kräver kunskap om gamla hantverksmetoder.

Företagets huvudsakliga verksamhetsområde är Jämtlands län med tyngdpunkt i Storsjöområdet,
men vi har även utfört projekt utom länet samt i Norge. Våra kunder är både privatpersoner och
offentliga förvaltare som församlingar, kommuner och Fastighetsverket.

1990 erhöll företaget Heimbygdas förtjänstdiplom för god byggnadsvård, en utmärkelse som åter
tilldelades företaget år 2000. Samma år fick Stig Nilsson Svenska Föreningen för Byggnadsvårds
diplom för utmärkta insatser inom byggnadsvården.

Företaget är medlem i Företagarnas Riksförbund och i branschorganisationen FIBOR (Företag Inom
Byggnadsvård och Restaurering), en förening där endast seriösa företag med erkänt kunnande får
medlemskap. Medlemskapet måste förnyas varje år genom att redovisa att man haft antikvariskt
kontrollerade uppdrag.

Vi samarbetar med Timmerdraget - Centrum för traditionellt timmerbyggande, Jamtli Östersund,
med Hantverksskolan Da Capo i Mariestad samt Öhmans Byggnadsvård i Ljusdal.

Referenser erhålls efter begäran

replica watches uk
tag heuer replica sale
replica watches sale
cartier replica
hublot replica

Tfn. 0640 / 370 50

Mobil 070 / 268 70 50